CBSG - Voetbalvereniging DOVO Veenendaal

CBSG

Verbeter DOVO, begin bij jezelf

Ter bevordering van sportief en gewenst gedrag heeft DOVO een speciale commissie in het leven geroepen. Die commissie zal niet alleen toezien op handhaving van de DOVO-gedragsregels, maar ook initiatieven ontplooien om sportief gedrag te bevorderen.

In de eerste helft van 2013 boog een tijdelijke commissie (bestaande uit Heleen Ykema, Christiaan van Ravenswaaij, Maarten Brouwer en Ronald Bouter) zich over de gedragsnormen binnen DOVO. 


Het leidde ertoe dat in de algemene ledenvergadering van juni 2013 formeel een gedragsreglement werd vastgesteld.

De ingestelde Commissie Bevordering Sportief en Gewenst gedrag (CBSG) gaat deze gedragsregels nu actief promoten en handhaven.

Voorzitter van de CBSG is Piet Roelofsen. Piet functioneert al jaren als sectieleider bij de junioren van DOVO en heeft een arbeidsverleden bij de politie. De drie andere commissieleden zijn Gerben Bleijenberg (jeugdcoördinator pupillen), Rien Bouman (bestuurslid) en Marco-Jan Bax (geen lid DOVO).

De commissie verwelkomt overigens nog graag een vijfde lid.

Overtredingen

De eerste taak van de commissie CBSG is het behandelen van overtredingen van het gedragsreglement. Het kan hierbij gaan om excessen en gebeurtenissen van DOVO-spelers, teamleiding, wedstrijdleiding, leden en bezoekers binnen en buiten wedstrijdverband. De commissie komt onder meer in actie in de volgende gevallen:

1. Fysiek geweld in of buiten het veld (buiten waarneming scheidsrechter);
2. Grof en zeer onfatsoenlijk verbaal geweld/taalgebruik of in gebaar (buiten waarneming scheidsrechter);
3. Meer dan 3 keer een rode kaart in het seizoen;
4. Opzettelijk overtreden of negeren van gedragsregels;
5. Seksistisch, racistisch of discriminerend gedrag;
6. Pesten;
7. Vandalisme of onzorgvuldig gebruik van materiaal;
8. Misbruik van toegang tot het complex, tijdens thuiswedstrijden van DOVO 1;
9. Misdrijven of bewuste overtredingen die gericht zijn tegen personen of goederen;
10. Personen die misbruik maken van hun positie binnen vv DOVO.

De commissie hoort partijen, spreekt leden aan op gedragingen en adviseert het bestuur van DOVO over eventueel te treffen sancties. Zij handelt daarbij altijd in lijn met de statuten, het gedragsreglement en eerdere maatregelen die zowel binnen als buiten DOVO zijn genomen (jurisprudentie).

Meldingen kunnen per e-mail aan de commissie CBSG worden gedaan, op het mailadres cbsg@dovo.nl

Sportiviteit

De commissie onderneemt activiteiten die de bewustwording van de gedragsregels vergroten. Bovendien stelt zij preventieve maatregelen voor. De commissie zal hierbij ook de binnen DOVO actieve scheidsrechters nauw betrekken. Een voorbeeld van een ‘preventiebevorderende’ maatregel is dat spelers bij thuiswedstrijden van DOVO altijd voorafgaand aan én aansluitend op de wedstrijd handen schudden met de tegenstander.

DOVO zal deze routine met ingang van het nieuwe seizoen verenigingsbreed invoeren.

Delen