Uitschrijven - Voetbalvereniging DOVO Veenendaal

Uitschrijven

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Eventuele opzeggingen van het lidmaatschap dienen uiterlijk 1 juli schriftelijk door het secretariaat ontvangen te zijn.

Bij tussentijdse beëindiging bent u verplicht de resterende contributie tot 1 juli te voldoen, dit in verband met de afdracht aan de KNVB van de bondscontributie en verzekeringsgelden.

Uitschrijven


Geef hieronder aan waarom je je lidmaatschap bij DOVO wilt opzeggen


* = verplicht
Delen