Manager Verenigingszaken - Voetbalvereniging DOVO Veenendaal

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Manager Verenigingszaken

Cees Tabak stuurt als Manager Verenigingszaken de dagelijkse gang van zaken op de accommodatie van DOVO aan, inclusief de daar werkzame personen. Verder vormt Cees een brug tussen de commissies Evenementen & Toernooien en Commerciële zaken.


Cees Tabak was tot 2010 werkzaam als manager bij Techtron, een elektrotechnische onderneming die DOVO al decennialang een warm hart toedraagt. Cees is de oudste zoon van één van DOVO’s grondleggers, Jan Tabak.

Hij is ook al jaren bestuurslid van de Veenendaalse Stichting Buitenzorg, een vrijwilligersorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Als Manager Verenigingszaken zal Cees zich vooral richten op het vrijwilligersbeleid binnen DOVO. Dit betreft zowel de werving van vrijwilligers als de taakverdeling, aansturing en waardering voor de vrijwilligers. Uitzondering hierop vormen de leiders en trainers van voetbalteams (Voetbalzaken/Jeugdcommissie) en (jeugd)bestuursfuncties.

Het onderhoud van de accommodatie en de staat van de materialen vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de Manager Verenigingszaken. Cees wordt hierin nauw ondersteund door de coördinator van die zeken, Piet Quint. Piet draagt zorg voor de aanwezigheid van voldoende en goede wedstrijd- en trainingsmaterialen en het onderhoud van de bestaande opstallen (clubhuis, kleedkamers, tribune en dergelijke).

De Manager Verenigingszaken onderhoudt verder de contacten met externe organisaties die gebruik (willen) maken van DOVO’s accommodatie en/of een rol spelen in de inzet van betaalde arbeidskrachten, vrijwilligers en/of stagiaires. Te denken valt aan buitenschoolse opvang bij DOVO, onderwijsinstellingen, re-integratiebedrijven, sociale werkplaatsen en de gemeente Veenendaal.

Cees (c.tabak@xmsnet.nl) en Piet (frederikq96@casema.nl) hebben, met goedkeuring van het DOVO-bestuur, een inkoopreglement opgesteld, bedoeld om de inkoop van producten, materialen en diensten binnen DOVO beter te stroomlijnen.

Delen